สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 2,005.97 ลบ.(SET+MAI)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดังนี้

กลุ่ม            มูลค่าซื้อ (ลบ.)    %   มูลค่าขาย (ลบ.)  %  สุทธิ (ลบ.)

All Market                                   
                                        
All Market                                    
                                         
สถาบัน             4,924.31  13.89   3,780.04  10.66   1,144.28
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        2,602.51   7.34   2,210.92   6.23    391.59
นักลงทุนต่างประเทศ       15,125.05  42.65  17,131.03  48.31  -2,005.97
นักลงทุนทั่วไป          12,809.78  36.12  12,339.67  34.80    470.10
                                         
SET Market                                    
                                         
สถาบัน             4,896.37  14.31   3,736.55  10.92   1,159.82
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        2,601.94   7.61   2,210.10   6.46    391.84
นักลงทุนต่างประเทศ       14,944.29  43.68  16,992.03  49.67  -2,047.74
นักลงทุนทั่วไป          11,767.74  34.40  11,271.66  32.95    496.07
                                         
MAI Market                                    
                                         
สถาบัน              27.94   2.23    43.49   3.48    -15.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์          0.57   0.05     0.82   0.07    -0.25
นักลงทุนต่างประเทศ         180.76  14.45    139.00  11.11    41.77
นักลงทุนทั่วไป          1,042.04  83.28   1,068.01  85.35    -25.97

     ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,323.28 จุด เพิ่มขึ้น 3.36 จุด (+0.25%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 34,210.34 ล้านบาท