สาวธิดา แก้วบุตตาล่าสุด

SAWAD ยันใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ไม่กระทบผลดำเนินงาน แม้หนี้ NPL ขยับขึ้นเล็กน้อย

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยได้มีการปรับปรุงย้อน…
Back to Top