บรรยากาศการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นแอสเพน (Aspen) ภายในศูนย์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET IC) ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งอินโฟเควสท์เป็นผู้สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมแอสเพน ภายในศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าไปใช้บริการแอสเพน หรือศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนได้ที่นี่