บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด

888/178 ถนนเพลินจิต ชั้น 17 อาคารมหาทุนพลาซ่า 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-253-5000, 02-651-4700

  • iQNewsClip ต่อ 444
  • NewsCenter ต่อ 222
  • iQMediaLink ต่อ 271

แฟกซ์ 02-253-5001, 02-651-4701

อีเมล marketing@infoquest.co.th


การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีเพลินจิต ทางออก 2