บ ริ ก า ร ด้ า น ข่ า ว ส า ร ข้ อ มู ล

“ไอคิวนิวส์คลิป” (iQNewsClip) คือ บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณพบกับชีวิตการทำงานแนวใหม่ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยบริการข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบคมชัดสะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสี และขาว-ดำ ข่าวตัดทุกชิ้นได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชันการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้คุณค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ทำไม “ไอคิวนิวส์คลิป” จึงเป็นเครื่องมือที่คุณกำลังตามหา?
 • ประหยัดเวลา…จากการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์หลายสิบฉบับทุกวันเพื่อตัดข่าวที่ต้องการ
 • สะดวก ง่าย…ด้วยไฟล์คลิปข่าวพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการดูแบบออนไลน์ ส่งไฟล์ต่อ หรือสั่งพิมพ์เพื่อจัดเก็บเป็นรูปเล่ม
 • สะอาดตา…กับการอ่านข่าวจากไฟล์ต้นฉบับที่คมชัดและผ่านเครื่องมือสแกนที่ได้คุณภาพ
 • รวดเร็ว…ด้วยระบบการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ สามารถค้นหาข่าวเก่าย้อนหลังหลายเดือน ได้ภายใน 1 นาที

“นิวส์เซ็นเตอร์” (NewsCenter) คือ บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ …

 • ครอบคลุมแหล่งข่าวและข้อมูลกว่าร้อยแหล่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ครบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และข้อมูลเสริมจากสถาบันชั้นนำ
 • สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี
 • รวมถึงฟังก์ชันสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่หลากหลาย

“นิวส์เซ็นเตอร์” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายลักษณะการใช้งาน ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากนิวส์เซ็นเตอร์ของลูกค้า…

 • การติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของเหตุการณ์ต่างๆ ข่าวสารข้อมูลสำหรับการวางแผนงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • ข่าวสารข้อมูลสำหรับการทำวิจัย
 • หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 • เครื่องมือช่วยคัดเลือกข่าว (News Clipping)
 • ห้องสมุดออนไลน์
Share