02-253-5000, O2-651-4700

บริการด้านประชาสัมพันธ์

อินโฟเควสท์ให้บริการเพื่องานด้านประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ ช่วยให้คุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเขียนคอนเทนต์ไปจนถึงการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศและต่างประเทศ

“ไอคิวมีเดียลิงก์” (iQMediaLink)

บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเข้าถึงกว่า 5,000 สื่อและช่องทางการสื่อสาร พร้อมรายงานติดตามผลการเผยแพร่ข่าว

บริการที่เกี่ยวข้อง

การเขียนคอนเทนต์

สร้างสรรค์งานเขียนและคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ได้แก่ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความโฆษณา (advertorial) และการผลิตคลิปสัมภาษณ์ผู้บริหาร

การติดต่อสื่อมวลชน

อินโฟเควสท์มีเครือข่ายกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องการติดต่อกับสื่อมวลชนต่างๆ ได้

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านประชาสัมพันธ์ โทร. 02-253-5000 ต่อ 223, 271

ติดต่อเราดูบริการที่เกี่ยวข้อง