02-253-5000, O2-651-4700

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

การสมัครรับข่าวสารกับอินโฟเควสท์ ท่านจะได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

  • เทคนิคและวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ
  • ฟังก์ชันใหม่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
  • ข้อมูล Thailand Media Landscape ล่าสุด
  • PR Tips ที่น่าสนใจ
  • ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ และแวดวงสื่อ

ทั้งนี้ อินโฟเควสท์ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนมา บริษัทฯ จะเก็บเป็นความลับและจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารกันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะส่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับท่าน โดยท่านสามารถแจ้งยกเลิกการรับข่าวสารได้ตลอดเวลา