นางพรรณี ยงปิยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของเอเชียเน็ท (AsiaNet) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือของสำนักข่าวในเอเชียแปซิฟิค 14 แห่ง ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-5 กันยายน 2562

โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศ สมาชิกและได้หารือกันถึงความร่วมมือเกี่ยวกับการนำเสนอบริการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในส่วนของมีเดียอินเทลลิเจนซ์

ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้บริหารของเมืองเสิ่นหยาง ได้ให้การต้อนรับสมาชิกจากสำนักข่าวประเทศต่างๆ ของกลุ่มเอเชียเน็ทอย่างอบอุ่นและยังได้พาไปเยือน พระราชวัง Mukden Palace ซึ่งเป็นพระราชวัง ในสมัยราชวงศ์ชิง รวมทั้งโรงงาน Shenyang Brilliance BMW