“ไอคิวนิวส์คลิป” (iQNewsClip) คือ บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณพบกับชีวิตการทำงานแนวใหม่ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยบริการข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบคมชัดสะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสี และขาว-ดำ ข่าวตัดทุกชิ้นได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชันการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้คุณค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ฟังก์ชันเด่นของบริการไอคิวนิวส์คลิป

  • ติดตามข่าวสารของคุณได้ทั้งจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์
  • ข่าวตัดคุณภาพคมชัด ทั้งแบบภาพสีและภาพขาว-ดำ
  • ระบุรายละเอียดครบถ้วนทุกชิ้นข่าว เช่น ชื่อหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ Section เลขที่หน้า ตำแหน่งของข่าว มูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ (PR Value) เป็นต้น
  • ค้นหาจากเนื้อหาข่าวทั้งหมด (Full Text Search) โดยการใช้คำ หรือ วลี รวมถึงการใช้เงื่อนไข “และ”  “หรือ” “และไม่” (Boolean Search)
  • เลือกค้นหาข่าวจากแหล่งข้อมูลและหัวเรื่องเฉพาะที่ต้องการ
  • อัพเดทข้อมูลทุกเช้า ตั้งแต่ 5.00 น.

หมวดข่าวที่ให้บริการ

“ไอคิวนิวส์คลิป ทำการจัดหมวดหมู่ข่าว แยกออกเป็น 9 หมวดใหญ่ และกว่า 100 หัวเรื่องย่อย เพื่อให้คุณค้นหาข่าวจากหมวดหมู่ข่าวที่คุณสนใจได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ” หมวดข่าวที่ให้บริการ ได้แก่ …


บริการเสริม

“เพราะเราเข้าใจว่าหลายองค์กรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข่าวไม่น้อยไปกว่าการติดตามข่าว ดังนั้น ไอคิวนิวส์คลิป จึงมีบริการเสริมไว้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานในหลากหลายรูปแบบ” ได้แก่…

  • บริการสรุปข่าวสำคัญ พร้อมวิเคราะห์โทนข่าว (บวก / กลาง / ลบ) ตามหลักบรรณารักษศาสตร์
  • แปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและบริหารทีมโดยเจ้าของภาษา
  • สรุปรายงานมูลค่าสื่อ (PR Value Report) ทั้งในรูปแบบตารางข้อมูลและกราฟ