“นิวส์เซ็นเตอร์” คือ บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมแหล่งข่าวและข้อมูลกว่าร้อยแหล่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และข้อมูลเสริมจากสถาบันชั้นนำ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รองรับการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง พร้อมฟังก์ชันสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่หลากหลาย

Features & Functions

Web-based application

สามารถใช้งานนิวส์เซ็นเตอร์ผ่านเว็บไซต์บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

User-friendly interface

ได้รับการออกแบบหน้าตาและฟังก์ชันของเว็บให้เข้าใจง่ายต่อการใช้งาน

Trending topics

อัพเดทประเด็นข่าวรายวันที่กำลังอยู่ในกระแสได้ทันทีจากแถบเมนู

My Topics

บันทึกคำค้นที่ใช้ประจำเป็นหัวเรื่องส่วนตัวของผู้ใช้งาน

Additional online news sources

เพิ่มแหล่งข้อมูลจากสื่อออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 แหล่ง เพื่อครอบคลุมการค้นหาข่าวสารมากยิ่งขึ้น

Support image and multimedia

รองรับรูปภาพ และมัลติมีเดีย

Support office documents

เรียกดูไฟล์เอกสารที่แนบมากับชิ้นข่าวได้ทันที เช่น word, excel, pdf เป็นต้น

Bookmark

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข่าวที่สนใจไว้เรียกอ่านภายหลังได้

Product Preview

แพ็คเกจบริการนิวส์เซ็นเตอร์

ข้อมูลที่ให้บริการ

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์และ

สินค้าโภคภัณฑ์จากโบรกเกอร์

ข่าวจากสำนักข่าว

ทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

ในประเทศ

ข่าวจากสื่อออนไลน์

แหล่งข้อมูลเสริมอื่นๆ

Finance Plus

PremiumX Plus

-

-

Hot!

Basic Plus

-

-

-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-253-5000 ต่อ 222