“ไอคิวมีเดียลิงก์” (iQMediaLink) คือ บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อความ ภาพ วีดีโอ และมัลติมีเดีย ไปยังสื่อต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ไปยังแถบเอเชีย อเมริกา ยุโรป แคนาดา ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และแอฟริกา โดยเข้าถึงกว่า 5,000 สื่อและช่องทางการสื่อสาร รวมถึงมีการติดตามผลการเผยแพร่ข่าวพร้อมนำส่งรายงานสรุปผล

จุดเด่นบริการไอคิวมีเดียลิงก์

  • สะดวกและรวดเร็ว เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ออกจากเพียงจุดเดียว แต่สามารถกระจายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ทั่วโลก
  • ประสิทธิภาพสูง – ข่าวประชาสัมพันธ์จะถูกเผยแพร่ผ่านเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ โดยครอบคลุมจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ – มีทีมข่าวผู้เชี่ยวชาญทำการรีวิวข่าว เพื่อตรวจทานความถูกต้องก่อนทำการเผยแพร่ข่าวทุกครั้ง – พร้อมด้วยบริการแปลข่าวเป็นภาษาท้องถิ่นโดยเจ้าของภาษาเพื่อการเข้าถึงผู้รับข่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ติดตามและรายงานผล – สำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศ จะติดตามผลการเผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ – สำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในประเทศไทย จะติดตามการเผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ
  • คุ้มค่า ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ เนื่องจากท่านไม่ต้องเสียเวลาติดต่อสื่อต่างๆ ด้วยตนเอง

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริการไอคิวมีเดียลิงก์

ท่านสามารถระบุปลายทางของสื่อหรือโต๊ะข่าวที่ต้องการเข้าถึง เช่น โต๊ะข่าวในกลุ่มธุรกิจและการเงิน กลุ่มยานยนต์ กลุ่มพลังงาน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ กลุ่มบันเทิง เป็นต้น โดยข่าวประชาสัมพันธ์จะถูกจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางที่ท่านเป็นผู้กำหนด ซึ่งครอบคลุมการกระจายข่าวไปยังช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ
  • สิ่งพิมพ์เฉพาะธุรกิจ (Trade Publication)
  • สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ต่างๆ
  • สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ
  • บริการข้อมูลออนไลน์ เช่น บลูมเบิร์ก ดาวโจนส์ นิวส์เซ็นเตอร์ เป็นต้น
  • สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

รูปแบบการให้บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

 

PLAN - PRICE

Description

Description

text

WebMaxPlus

เผยแพร่ข่าวเข้าสู่สื่อออนไลน์อย่างเดียว

โดยให้ผลลัพธ์ทั้งการเผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ต่างๆ

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ Search Engine Optimization (SEO) ให้แก่เว็บไซต์


Pin-Point

เผยแพร่ข่าวแบบเจาะจงประเทศเป้าหมาย

ที่ต้องการ ทั้งสื่อพิมพ์ และสื่อออนไลน์

พร้อมด้วยบริการแปลข่าวเป็นภาษาปลายทาง

โดยเจ้าของภาษาสำหรับประเทศที่มีภาษาท้องถิ่น

เพื่อการเข้าถึงสื่อและผู้รับข่าวสาร

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Multimedia & Digital Display

นำเสนอข่าวในรูปแบบของ Multimedia

พร้อมด้วยวีดิโอ และภาพข่าว รวมถึงการนำภาพข่าว

ไปแสดงบนป้ายดิจิตอลใน Times Square, New York

และเผยแพร่ข่าวไปยังสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

ในประเทศอเมริกา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-253-5000 ต่อ 271 (บริการไอคิวมีเดียลิงก์)

P O R T F O L I O

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี! กับ ThaiPR.NET

 

ThaiPR.net ให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป …