02-253-5000, O2-651-4700

ใช้ข่าวอินโฟเควสท์อย่างไรจึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ปรับปรุงเมื่อ: 2 ตุลาคม 2563

1. การแชร์ลิงก์จากเว็บไซต์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของอินโฟเควสท์
1.1) กรณีแชร์ลิงก์อย่างเดียวเพื่อให้สามารถคลิกอ่านข่าวฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์โดยไม่มีการคัดลอกเนื้อหาข่าวไปประกอบสามารถทำได้โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นข่าวและไม่ต้องขออนุญาต
1.2) กรณีแชร์ลิงก์พร้อมคัดลอกเนื้อหาข่าวไปแสดงประกอบลิงก์ไม่เกิน 200 ตัวอักษร สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
1.3) กรณีใช้ rss feed ของอินโฟเควสท์เพื่อให้สามารถคลิกอ่านข่าวฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

2. การนำเนื้อหาข่าวไปใช้โดยบุคคลทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ใช้งานข่าวของสำนักข่าวอินโฟเควสท์โดยการคัดลอกเนื้อหาข่าวทั้งชิ้น หรือบางส่วนไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแบบเปิดสาธารณะ หรือแบบกลุ่มปิด (Private Group) ต้องให้เครดิตว่ามาจาก “สำนักข่าวอินโฟเควสท์” และสามารถนำไปเผยแพร่ได้ไม่เกิน 5 ชิ้น/วัน โดยไม่ต้องขออนุญาต

3. การนำเนื้อหาข่าวไปใช้โดยสื่อมวลชนรายอื่นๆ
สื่อมวลชนสามารถติดต่อสอบถามถึงขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการนำข่าวของสำนักข่าวอินโฟเควสท์ไปใช้รวมถึงเงื่อนไขการเป็นสื่อพันธมิตรได้ที่ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด

4. การนำเนื้อหาข่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
ผู้มีความประสงค์ใช้งานข่าวของสำนักข่าวอินโฟเควสท์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ถึงขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการนำข่าวของสำนักข่าวอินโฟเควสท์ไปใช้งานได้ โดยที่ผ่านมามีผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารรายอื่นๆ เข้ามาติดต่อ และบริษัทฯ ก็อนุญาตให้นำข่าวไปใช้ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเป็นกรณีๆ ไป
—-
หมายเหตุ:
1. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้งานข่าวอินโฟเควสท์นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 02-253-5000 ต่อ 315
2. สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ThaiPR.NET และ ryt9.com ท่านสามารถนำไปใช้งานต่อได้โดยไม่จำกัดปริมาณและไม่ต้องขออนุญาตจากทางบริษัทฯ

*อินโฟเควสท์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงที่บริษัทฯ เห็นสมควร