BBL แก้ไขระบบงานอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวว่า ตามที่บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บิซ ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอทีเอ็ม ประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้บางช่วงเวลา หรือการทำงานล่าช้า ในช่วงเช้าของวันที่ 25 มี.ค.63 จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาเกิดจากความต้องการทำธุรกรรมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือที่ธนาคารจะมีการตั้งจำกัดจำนวนรายการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มิใช่ปัญหาเรื่องกำลังความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยบริการบัวหลวง เอทีเอ็ม บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตามลำดับในช่วงกลางวัน ขณะที่ บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สามารถใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาของวันเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ ณ ขณะนี้การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของธนาคาร สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ธนาคารได้ทยอยตรวจสอบและดำเนินการอัพเดทรายการธุรกรรมให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในช่วงที่ขัดข้องให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างเร่งด่วนแล้ว

สำหรับรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นและดำเนินการไม่สมบูรณ์ เช่น การโอนเงินแล้วปลายทางไม่ได้รับ หรือทำรายการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม โดยระบบตัดเงินจากบัญชีแล้วแต่ไม่ได้รับเงิน เป็นต้น ธนาคารกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและอัพเดทรายการธุรกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ดังนี้ กรณีลูกค้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จะได้รับการปรับปรุงรายการธุรกรรมให้ถูกต้อง ภายใน 24ชั่วโมง หรือ ภายในเวลา 19.00น. ของวันถัดไป ขึ้นกับรายละเอียดการทำธุรกรรม

กรณีลูกค้าบัญชีต่างธนาคาร จะได้รับการปรับปรุงรายการธุรกรรมให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เนื่องด้วยต้องประสานงานตรวจสอบและดำเนินการร่วมกับธนาคารนั้น ๆ ในวันทำการ และกรณีลูกค้าที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ที่เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวก หรือ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555 หรือ อีเมล nfo@bangkokbank.com

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มี.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top