ESGล่าสุด

ผู้ว่าธปท. หนุนเอกชนเป็นผู้นำใช้ ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ESG : Empowering Sustainable Thailand’s Growth” ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจที่…

ก.ล.ต. เตรียมส่งเสริมความรู้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้ผ่านการอบรม ESG

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน…

BAY หนุนลูกค้าออกหุ้นกู้ ESG หวังต่อยอดปล่อย Sustainability link loan

นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงเดินหน้าการผลักดันเกี่ยวกับ…

ก.ล.ต.ร่วมมือ World Bank จัดสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ESG Integration for Institutional Investors” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เก…

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ให้ บจ.ส่งแบบ 56-1 เป็นแบบรายงานเดียว

พร้อมยกระดับเปิดเผยข้อมูล ESG สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับเกณฑ์ให้รวบรวมแบบรายงานข้างต้นเป็นรายงานเดียว (แบบ 56-1 One Report) หลังจากที่ได้จัดสัมมนารับฟังความเห็…

ตลท.โชว์แกร่งตลาดทุนไทยฝ่าวิกฤติโควิด บจ.ปรับตัวรับ New Normal

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวเปิดงาน Thailand Focus 2020: Resiliency to Move Forward ว่า ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ปัญหาร้ายแรง…

ตลท.เพิ่มข้อมูล ESG ของบจ.ใน settrade.com หนุนลงทุนยั่งยืน

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน มิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)…
Back to Top