รถไฟฟ้าบีทีเอส เพิ่มความถี่ในชม.เร่งด่วนก่อนเคอร์ฟิว เริ่มตั้งแต่วันนี้

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ได้ดำเนินการ ปรับเพิ่มขบวนรถ และความถี่การให้บริการในชั่วโมงก่อนเวลาเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยในสายสุขุมวิทปรับเพิ่มอีก 15 เที่ยว โดยมีความถี่ในการให้บริการ 4 นาทีต่อขบวน และในสายสีลมปรับเพิ่มขึ้น 6 เที่ยว โดยมีความถี่ในการให้บริการ 5 นาทีต่อขบวน ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 5,000 คน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความหนาแน่นแก่ผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว ตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ทั้งนี้ในเส้นทางสายสุขุมวิทช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. มีความถี่ในการบริการที่ 2.40 นาทีต่อขบวน และในสายสีลม 3.45 นาทีต่อขบวน โดยทุกสถานีจะมีขบวนรถพร้อมให้บริการถึงเวลา 21:30 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าเคหสถานได้ก่อนเวลา 22.00 น.

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างกัน ทุกครั้งที่ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top