KTB ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.40% มีผล 10 เม.ย.

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจาณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR และ MRR ลงอย่างละ 0.40 % ต่อปี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ย MLR เหลืออัตรา 5.375% ต่อปี MOR เหลืออัตรา 6.220% ต่อปี และ MRR เหลืออัตรา 6.345% ต่อปี

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการอื่นๆที่ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือ และลดภาระให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน การสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยธนาคารมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ รวมทั้งช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

“ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ จึงได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ และพร้อมสนับสนุนกลไกของภาครัฐ ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ และลดต้นทุนทางการเงินของลูกค้าสินเชื่อทั้งภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ตลอดจนประชาชน ธนาคารจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงอย่างละ 0.40% ต่อปี ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป”

นายผยง กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top