ธปท.ชี้แจงข้อเท็จจริง soft loan ช่วย SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจง 10 ข้อเท็จจริง soft loan แบงก์ชาติ ดังนี้ กรณี SMEs ที่จะขอความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็น NPL ของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพราะต้องการดูแลผู้ที่มีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นหลัก ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน วงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยจะขอกู้ใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้างที่มีกับสถาบันการเงิน โดย SMEs ที่ขอ soft loan ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ SMEs จะขอ soft loan ได้ไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น หากต้องการขอกู้เงินเพิ่ม สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะพิจารณาตามความสามารถของผู้ประกอบการ และอาจกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไป เช่น อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 2% ในส่วนที่สถาบันการเงินให้เพิ่มเอง ไม่เกี่ยวกับ soft loan

ส่วนกรณีที่มีการสอบถามสถาบันการเงิน ได้รับแจ้งว่า Soft loan หมดแล้วนั้น ไม่จริงโดย soft loan แบงก์ชาติ ยังคงเหลืออยู่ เพราะมีวงเงินรวมถึง 5 แสนล้านบาท และเพิ่งเปิดรับคำขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 แต่อาจมีความเข้าใจสับสนกับ soft loan ของธนาคารออมสินที่อาจจะเต็มวงเงินแล้ว

สำหรับ SMEs ที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงินไม่สามารถขอ soft loan แบงก์ชาติได้ เนื่องจาก soft loan แบงก์ชาติกำหนดให้เฉพาะลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงิน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคุณสมบัติลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และเพื่อการบริหารความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียของสถาบันการเงิน สำหรับ SMEs รายใหม่ สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้จากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดต่างจาก soft loan แบงก์ชาติ

ส่วนคำถามที่ว่า SMEs ที่ขอ soft loan แบงก์ชาติ ต้องซื้อประกันรูปแบบต่าง ๆ ถึงจะได้สินเชื่อนี้จริงหรือไม่นั้น ยืนยันว่าไม่จริง การทำประกันรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกหนี้ ไม่มีผลในการขอ soft loan อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อได้ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ต้องไม่บังคับทำประกันชีวิต และไม่กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

เมื่อถามว่าสมัคร soft loan ของออมสินแล้วยังสามารถสมัครของแบงก์ชาติได้อีกแต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง สำหรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่เข้ามาตรการนี้ ได้นับรวมสินเชื่อที่นำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันด้วยถ้าลูกหนี้แจ้งวัตถุประสงค์การกู้ยืมกับสถาบันการเงินตั้งแต่แรกว่าเป็นสินเชื่อธุรกิจ แต่หากเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะไม่เข้าเกณฑ์ soft loan แบงก์ชาติ ทั้งนี้ สินเชื่อที่ถูกนำมานับรวมสำหรับขอ soft loan ของแบงก์ชาตินั้น จะนับรวมเฉพาะยอดคงค้างสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทของแต่ละสถาบันการเงิน ยกเว้น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต

แต่หากมีสินเชื่อกับหลายธนาคาร แต่เป็น NPL อยู่กับบางธนาคาร จะขอ soft loan แบงก์ชาติได้สามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ท่านยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ปกติได้ รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาในการขอ soft loan แบงก์ชาติได้ทาง Call Center ของสถาบันการเงินนั้น ๆ และหากพบว่ามีการทุจริต หรือมีปัญหาในการขอ soft loan สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top