NER จ่อเซ็นลูกค้าใหม่ 2 รายปลาย Q2/63 พร้อมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายไตรมาส 2/63 คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ 2 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าสัญญาระยะยาว (Long Term Contact) ซึ่งจะเข้ามาช่วยหนุนออเดอร์ของบริษัทให้เพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้ โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ทดลองเดินเครื่องจักรโรงงานผลิตแห่งใหม่ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงโรงงานของลูกค้าในจีนเริ่มกลับมาเดินการผลิตแล้ว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากก๊าซชีวภาพนั้น บริษัทพร้อมเข้าประมูลทันทีที่รัฐบาลเริ่มโครงการ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีส่วนเข้าไปร่วมในโครงการจำนวน 6 เมกะวัตต์ในกลุ่มโรงไฟฟ้าชุมชนแบบเร่งด่วน (Quick Win) พร้อมกันนี้บริษัทเตรียมส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แผ่นปูรองนอนสำหรับสัตว์ ให้สหกรณ์โคนมทั่วประเทศทดลองใช้ หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เมืองให้สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดได้

นายชูวิทย์ กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของ NER ในไตรมาส 1/63 มีรายได้จากการขายรวม 2,954.36 ล้านบาท ลดลง 83.92 ล้านบาท หรือ 2.76% เมื่อเทียบกับเดียวกันปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 1,466.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.63% ของยอดขายรวม ลดลง 20.39% รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,488.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.37% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 24.37%

สำหรับกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 399.99 ล้านบาท หรือ 13.54% จากยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60.76% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรสุทธิ อยู่ที่ 59.89 ล้านบาท หรือ 2.03% ของยอดขายรวม ลดลง 41.04 ล้านบาท หรือ 40.66% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.04 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลง บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 29.32 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามมาตรฐานการบัญชีของตราสารอนุพันธ์สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Contract) สำหรับค่าสินค้าที่บริษัทได้มีการขายล่วงหน้าไว้แล้ว จำนวน 127.25 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 พ.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top