กทม.ตีเส้นเว้นระยะห่างตลาดนัดจตุจักรลดความแออัด คาดเสร็จ 15 พ.ค.

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำเครื่องหมายเพื่อเว้นระยะห่างบริเวณหน้าร้านค้าและภายในโครงการของตลาดนัดจตุจักร ว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้เข้าพื้นที่สำรวจและดำเนินการขีดสีตีเส้นทำเครื่องหมายเว้นระยะห่าง

รวมทั้งเครื่องหมายห้ามตั้งวางสิ่งของและเส้นแบ่งตั้งวางแผงค้า เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดบริเวณหน้าร้านค้าระหว่างการรอเข้าใช้บริการ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม.ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.63

จากการสำรวจเส้นทางที่ต้องดำเนินการภายในโครงการตลาดนัดจตุจักร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

1.ถนนสายหลัก (รอบ ๆ ตลาดนัดฯ) ระยะทางรวมยาว ประมาณ 1,300 เมตร

2.ซอยรอง ระยะทางรวมยาวประมาณ 2,520 เมตร

3.ซอยย่อย ระยะทางรวมยาวประมาณ 7,910 เมตร

4.บล๊อคแผงค้าขายบริเวณลานเท หอนาฬิกา ระยะทางรวมยาวประมาณ 308 เมตร มีบล็อคแผงค้าฯ จำนวน 259 แผง อนุญาตให้ทำการค้าขายได้ 129 แผง ห้ามขาย 130 แผง เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างแผงค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ค. 63)

Tags: , , , ,