สหภาพฯ ค้านคลังลดสัดส่วนถือหุ้น THAI กังวลถูกลดเครดิตทำแผนฟื้นฟูไม่ผ่าน

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย กล่าวผ่านรายการสถานีโทรทัศน์ว่า แม้ว่าจะเห็นด้วยที่ให้ บมจ.การบินไทย (THAI) ใช้ช่องทางการฟื้นฟูกิจการ โดยยื่นต่อศาลเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย แต่การลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง สหภาพฯคัดค้านเพื่อให้นำไปประกอบการตัดสินใจที่วันนี้แผนฟื้นฟู THAI เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ปัจจุบัน กระทรวงการคลังถือหุ้น THAI อยู่ 51%

ทั้งนี้ ประเด็นที่กระทรวงการคลังลดสัดส่วนถือหุ้นลง 2% นั้นโจทย์เดิมจะฟื้นฟูกิจการโดยมีแนวทางจะกู้เงิน 5.4 หมื่นล้านบาทและกรณีที่เราเองไม่สามารถกู้เงินได้ เราอาจใช้ช่องทางของกระทรวงการคลังลดสัดส่วนเพื่อระดมทุนต่อนักลงทุนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ซึ่งกรณีนี้เห็นด้วย

แต่จากมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)เมื่อวานนี้ที่เสนอ ครม.พิจารณาในวันนี้ที่จะนำการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลาย ฉะนั้นอยากทราบว่ามีความจำเป็นอะไรที่ต้องลดสัดส่วนหุ้น เหตุใดไม่รอให้กระบวนการลดหรือเพิ่มสัดส่วนหุ้นเป็นไปตามศาลล้มละลายพิจารณา

“เหตุผลที่เราคัดค้าน เพราะที่ผ่านมาการบินไทย ออกหุ้นกู้ หรือ ซื้อเช่าเครื่องบิน เป็นการใช้เครดิตกระทรวงการคลังที่นักลงทุนต่างชาติเห็นว่าการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ หากลดสัดส่วนการถือหุ้น เจ้าหนี้ต่างชาติเขาจะรู้สึกอย่างไร โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังค้ำประกันหนี้ให้การบินไทยมาโดยตลอด เวลานี้กำลังเดินเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย แต่กระทรวงการคลังกลับหนี เจ้าหนี้ต่างประเทศจะรู้สึกอย่างไร”

นายนเรศ กล่าว

และกระบวนเข้าแผนฟื้นฟูที่อาจจะเข้าศาลไทยไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เป็นหนี้ต่างประเทศ ดังนั้นการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ไม่ใช่ว่าลูกหนี้ยื่นแผนแล้วจะได้ตามแผนฟื้นฟูทุกประการ แต่ก็ขึ้นกับว่าเจ้าหนี้เขาจะยอมหรือไม่ ซึ่งก็ต้องพิจารณาว่าการบินไทยสามารถจ่ายหนี้ได้หรือไม่ หากกระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้น และตามกฎหมายไทยระบุว่าก่อนที่จะยื่นฟื้นฟูไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม หากการเข้ากระบวนการยื่นศาลล้มละลายของการบินไทยทำไม่ได้ จนกว่าต้องลดสัดส่วนการถือของกระทรวงการคลังเพื่อลดสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ สหภาพฯเรายอมทำตาม แต่ในเมื่อยังไม่มีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนก็ต้องตอบสหภาพฯให้ได้ว่าการลดสัดส่วนถือหุ้นเพื่ออะไร และการลด 2% มีนัยแอบแฝงอะไร และลดแล้วให้กองทุนวายุภักษ์ถือแทนด้วยเหตุผลอะไร

“เราต้องยอมให้องค์กรไปข้างหน้า ถ้าไม่ยอมบริษัทก็ล้มละลาย ถ้าจะให้เรายอมขอให้ใช้ข้อกฎหมายว่าเราเข้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายอเมริกัน ผมยอม “

ประธานสหภาพแรงงานฯ กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์เช้านี้

นอกจากนี้การปรับโครงสร้างองค์กร ค่าตอบแทน บุคคลากร ของการบินไทยจะทำได้ต้องปรับสถานะให้เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท 3 ทางสหภาพฯเห็นว่าเรื่องนี้ควรเคารพสิทธิของพนักงานการบินไทย แม้ว่าจะเป็นการลดคนเหลือ 1 หมื่นคน ยุบตำแหน่ง แต่ต้องเคารพสิทธิตามกฎหมายของพนักงาน มีสิทธิยื่นศาลปกครอง ถ้ามายุบโดยไร้เหตุผล เพราะสหภาพรัฐวิสาหกิจฯก็เป็นองค์กรตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนสภาพเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ก็ให้ครม.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย แต่ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเราก็ไม่ยอม

“ผมมอบอำนาจให้นายกฯแล้ว ไม่ว่านายกฯจะพิจารณาอย่างไร ผมน้อมรับความไว้วางใจให้นายกฯและครม. เพียงแต่วันนี้ ขอคัดค้านในส่วนที่เราคิดว่ากระทบ”นายนเรศกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ค. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top