พาณิชย์ ยื่นจด TraceThai.com บล็อกเชนสินค้าเกษตรและอาหารไทย

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้มอบหมายให้ผู้แทนยื่นขอจดโดเมนเนม “TraceThai.com” เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นชื่อสำหรับระบบบล็อกเชน (Blockchain) ให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่ สนค.กำลังดำเนินการอยู่

ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยสามารถขายและส่งออกได้ในระยะเวลาที่สั้นลง อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าในต่างประเทศ โดยในเดือน มิ.ย.63 สนค.จะจัดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดให้ทดลองใช้จริงได้ในเดือน ต.ค.63

สำหรับล็อกเชนดังกล่าว สนค.ได้เลือกข้าวอินทรีย์เป็นสินค้านำร่อง เพราะเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง มีศักยภาพในการส่งออก มีขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ชัดเจน การนำบล็อกเชนมาใช้จะช่วยให้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าได้อย่างเป็นระบบ ช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่า สร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและตลาดผู้นำเข้า ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มว่าเป็นข้าวอินทรีย์จริงตามที่ได้รับรองมาตรฐาน

“สนค.เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทย ควรมีระบบต้นแบบที่จะช่วยให้ประเทศคู่ค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางของสินค้าเกษตรอาหารจากไทยได้ ซึ่งเทคโนโลยีบล็อคเชนมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นพื้นฐานของระบบการตรวจสอบดังกล่าว เพราะแก้ไขข้อมูลได้ยาก ระบบมีความโปร่งใส และคุ้มครองความลับทางการค้าและข้อมูลของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในระบบได้พร้อมๆ กัน จึงจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ตลอดจนต่อยอดไปยังเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าในอนาคตได้อีกมาก”

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว

ผู้อำนวยการ สนค. กล่าวว่า ระบบบล็อคเชน TraceThai.com เป็นระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต่างๆ ที่ผลิตและค้าขายส่งออกสินค้าข้าวอินทรีย์ โดยผู้ที่เข้ามาใช้ ต้องได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลมาตรฐานอินทรีย์แล้ว เพราะบล็อกเชนนี้ ไม่ใช่ระบบที่ไปออกใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ให้เกษตรกร แต่ระบบจะช่วยในการส่งต่อและกระจายข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในระบบไปจนถึงผู้นำเข้า ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาดำเนินการต่างๆ ได้อย่างมาก

ในอนาคต TraceThai.com ยังใช้กับสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆ ได้ รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับ ถือเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับแรกของไทยสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารที่รัฐบาลช่วยตั้งขึ้น

ปัจจุบัน ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก ในปี 62 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 675,136.03 ล้านบาท โดยมีข้าว เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ที่ 130,000 ล้านบาท คิดเป็น 19.34% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทย ในจำนวนนี้เป็น ข้าวอินทรีย์ 16,700 ตัน เพิ่มขึ้น 0.7% มูลค่า 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%

ซึ่งตั้งแต่ปี 60 ไทยส่งออกข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สวนทางกับการส่งออกข้าวทั่วไปที่ลดลง ขณะที่ราคาข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นมาก โดยปี 62 ข้าวอินทรีย์ราคาเฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 47 บาท ส่วนข้าวทั่วไปเฉลี่ยกก.ละ 17 บาทเท่านั้น หรือมีมีมูลค่าสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง 3 เท่า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top