กสทช.ให้ยืดจ่ายค่าไลเซ่นส์ปี 63 ทีวีดิจิทัล-โทรคมนาคมเป็นภายใน 15 ส.ค.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กสทช.ออกหลักเกณฑ์ในการให้ขยายชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งทีวีดิจิทัลและโทรคมนาคม

รวมถึงการนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) สำหรับปีนี้ โดยจะนำส่งเพื่อลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นบริษัทที่มีรายได้เกินกว่า 1 พันล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 50% โดยก้อนแรกให้ชำระภายในกลางเดือนมิ.ย. นี้ และอีก 50% ให้ขยายไปชำระในวันที่ 15 ส.ค.63

กลุ่มที่สองเป็นบริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 1 พันล้านบาท ให้สิทธิขยายเวลาชำระค่าใบอนุญาตได้ 100% ไปจ่ายในวันที่ 15 ส.ค.63

เลขาธิการ กสทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีบริษัทผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่มีรายได้เกินกว่า 1 พันล้านบาท มีอยู่ 9 ราย และผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีรายได้เกินกว่า 1 พันล้านบาทมีจำนวน 12 ราย ทั้งนี้กลุ่มนี้จะชำระก้อนแรกประมาณวันที่ 13-14 มิ.ย.นี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top