โพลชี้พฤติกรรมท่องเที่ยวของคนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ ยังไม่อยากให้ต่างชาติเข้าประเทศ

ตามที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ หลังสถานการณ์ของโรค COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และมีแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็ว

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี พฤติกรรมท่องเที่ยวของคนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ สรุปผลได้ ดังนี้

  1. “5 จังหวัด” ที่ประชาชนอยากไปเที่ยวมากที่สุด หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ พบว่า อันดับ 1 เชียงใหม่ 31.00% อันดับ 2 ประจวบคีรีขันธ์ 28.14% อันดับ 3 กรุงเทพมหานคร 19.35% อันดับ 4 ชลบุรี 18.55% อันดับ 5 กาญจนบุรี 11.92%
  2. ประชาชนคิดว่าควรท่องเที่ยวอย่างไร? จึงจะปลอดภัยจาก COVID-19 พบว่า อันดับ 1 ควบคุม จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามขนาดของแต่ละพื้นที่ 83.29% อันดับ 2 เลือกสถานที่ที่มีการทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง 82.84% อันดับ 3 มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว 78.50% อันดับ 4 ผู้ให้บริการ พนักงานขับรถ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ 74.07% อันดับ 5 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่นักท่องเที่ยว 72.09% อันดับ 6 เว้นระยะห่างทางสังคม 69.56% อันดับ 7 เที่ยวคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มเล็ก ไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่ 53.84%
  3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายในระยะเวลาเท่าใด? พบว่า อันดับ 1 1 ปี 41.40% อันดับ 2 ภายใน 6 เดือน 25.90% อันดับ 3 2 ปี 20.52% อันดับ 4 มากกว่า 2 ปี 12.18%
  4. ประชาชนอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่? พบว่า อันดับ 1 ไม่อยากให้เข้ามา อยากเชิญชวนให้คนไทยเที่ยวในประเทศก่อน 54.39% อันดับ 2 อยากให้เข้ามาเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ 24.28% อันดับ 3 ไม่อยากให้เข้ามา เพราะกลัวแพร่เชื้อโควิด-19 21.33%

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top