THAI เตรียมพร้อมกลับมาเปิดบริการใหม่หลังหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีบางประเทศเริ่มอนุญาตให้มีการเดินทางเข้า-ออก ประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจการบินเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ท่าอากาศยานในหลายประเทศ รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้กำหนดมาตรการในการให้บริการวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal)

ทั้งนี้ ในส่วนของการบินไทยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ เพื่อให้การบริการภาคพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างครบวงจร และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การซ่อมบำรุงอากาศยาน การขนส่งสินค้า และบริการครัวการบิน

บริษัทฯ จึงขอให้ผู้โดยสาร คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ มีความมั่นใจว่าการบินไทยมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและครบวงจรที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top