ครม.รับทราบโครงการบ้านเช่าของการเคหะฯ ตั้งเป้า 1 แสนหลังภายใน 5 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการดำเนินโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามการเสนอของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579

นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ข้าราชการวัยเกษียณ ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัย อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.ของทุกปี

โดยมีเป้าหมายจะสร้างบ้านให้ได้ 1 แสนหลังในพื้นที่ของ กคช.ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2568 ซึ่งคาดว่าในทุกเดือน ก.ค.ของทุกปี จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้เพิ่มขึ้น 20,000 ครอบครัวต่อปี

“เมื่อครบจนถึงปี 68 ก็จะทำให้ผู้มีรายได้น้อย 1 แสนครัวเรือนได้มีที่อยู่อาศัย โครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงินในส่วนของ กคช.เองที่กู้มาจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ”

น.ส.รัชดาระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top