‘ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี’ พร้อมขายหุ้น IPO 100 ล้านหุ้น-เข้าเทรดปลาย ก.ค.

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SIC) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ช่วงปลายเดือน ก.ค. นี้ โดยการเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวมเต็มรูปแบบ (ไมโครชิพ) สินค้าของบริษัทแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  1. ไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer)
  2. ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal Tag)
  3. ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access Control) และระบบการอ่านข้อมูล (Interrogator) ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในตลาดไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

SIC มีแผนขยายธุรกิจไมโครชิพอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในตลาดสำหรับปศุสัตว์ในอีก 4 ปีข้างหน้าและจะมีการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีรายได้เติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปี หรือเติบโต 2 เท่าตัวภายในระยะเวลา 4 ปี (64-67)

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ประมาณ 25-30% ไมโครชิพสำหรับลงทะเบียนสัตว์ 33-42% และไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้อมูล 27-32%

ด้านนางสาวอรุณี พูนทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน SIC เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนก.ค.63 ผ่าน บล.ไอร่า ซึ่งเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายธุรกิจไมโครชิพอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีหลักของบริษัท และร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจร หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนวนบริษัท

ขณะที่ผลประกอบการในช่วงไตรมาส 1/63 บริษัทมีรายได้ 95.21 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.58 ล้านบาท ส่วนปี 62 มีรายได้ 308.80 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 24.46 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.ค. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top