ตลท.มองระดมทุนผ่าน IPO ช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นตามภาวะตลาด

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ช่วงครึ่งหลังปีนี้จะปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่ทิศทางตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นและเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยในชวงต้นเดือน ก.ค. เริ่มเห็นการย้ายจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าไปสู่ SET รวมไปถึงการเข้าซื้อขายหุ้นบมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความต้องการลงทุนในตลาดทุนยังมีอยู่มาก

ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การใช้ชีวิตมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ New Normal ส่งผลบวกต่อหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย การดูแลรักษาสุขภาพ และที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เตรียมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ๆ ก็จะได้รับปัจจัยหนุนจากกลุ่มใหม่ ๆ นี้ด้วย พร้อมกันนี้การที่บริษัทเริ่มหันมาดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มากขึ้น ช่วยหนุนให้นักลงทุนมีความมั่นใจต่อการลงทุนในหุ้น IPO มากขึ้นด้วย

“มองว่าครึ่งปีหลังการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯจะมากขึ้นกว่าในช่วงครึ่งปีแรก เพราะทิศทางตลาดหุ้นในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ในขณะเดียวกันมองว่ายังมีดีมานด์ในหุ้น IPO ต่อเนื่องด้วย จะเห็นได้จากหลังจากการเข้าซื้อขายหุ้นของ STGT ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันยังเห็นบริษัทต่าง ๆ เริ่มขยับตัวเตรียมพร้อมมากขึ้นด้วย”

นายภากร กล่าว

สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ที่สิ้นสุดการขายเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ได้มีการเสนอเพื่อที่จะขอขยายระยะเวลาในการซื้อขายออกไปนั้น ตลท.ก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรที่จะมีการขยายระยะเวลาต่อ เนื่องจากปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนของสภาพคล่อง ประกอบกับที่ผ่านมามีระยะเวลาการเข้าลงทุนน้อยเกินไปด้วย อีกทั้ง SSFX ยังเป็นการส่งเสริมการออมในระยะยาว 10 ปี ด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมเรื่องกรอบระยะเวลา และผลประโยชน์ที่จะได้รับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top