ครม.เดินหน้านโยบายปาล์มน้ำมันเร่งส่งเสริมใช้ผลิตไฟฟ้า-ไบโอดีเซล

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้น้ำมันปาล์มในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าปี 63 จะมีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลลดลงประมาณ 8.2% โดยในเดือน เม.ย.-มิ.ย.63 จะลดลงจาก 67 ล้านลิตรต่อวัน เหลือประมาณ 61-62 ล้านลิตรต่อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ มติการประชุมของคณะกรรมการฯ มีดังนี้

1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และนครศรีธรรมราช

2.ให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ จำนวน 37,550 ตันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3.มอบหมายให้กระทรวงพลังงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพิจารณาจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่สำรองอีก 100,000 ตัน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หากยังไม่สามารถดูดซับระดับสต๊อกส่วนเกินได้ หรือสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันยังไม่ดีขึ้น (ตามมติครม.เมื่อ 27 ส.ค.62) ทั้งนี้ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการและภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้น

4.ให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเร่งรัดในการรณรงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 ให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ และสถานีบริการเพื่อให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบสามารถรองรับปริมาณผลปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นได้

5.ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวน 372.56 ล้านบาท ให้กรมการค้าภายในเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์มตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการเงินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 62-63 วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรจำนวน 3.5 แสนครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 7 งวด โดยในงวดที่ 3 งวดที่ 4 และงวดที่ 5 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชย เนื่องจากราคาตลาดอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 4 บาท) สำหรับงวดที่ 7-9 ได้มีการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยให้เร็วขึ้นเป็นทุก 30 วัน (จากเดิม 45 วัน) เพื่อประชาชนจะได้รับเงินได้เร็วขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top