ตลท.สั่งปรับ AEC กว่าสามแสนบาทฐานไม่ Forced Sell ลูกค้า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ดำเนินการทางวินัยกับ บล.เออีซี (AEC) สืบเนื่องจากบริษัทไม่ได้ดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Forced Sell) ของลูกค้าในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ

หรือไม่ได้ดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Forced Sell) ของลูกค้าจนทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

ก. ข้อ 17 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก
ข. ข้อ 10 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้น และ
ค. ข้อ 3 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น

อัตราที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้านำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่มและอัตราที่สมาชิกต้องดำเนินการบังคับชำระหนี้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้น

ตลท.จึงได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทโดยปรับเป็นเงินจำนวน 325,000 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ค. 63)

Tags: , , , ,