ศบค.ยกร่างมาตรการคุมแรงงานต่างด้าวสกัดนำโควิด-19 เข้าประเทศ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วานนี้ ได้มีข้อเสนอยกร่างมาตรการผ่อนคลายสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่รับรองต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ได้นำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย

ปัจจุบัน แรงงานต่างด้าวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานและมีวีซ่าแล้วรอเดินทางเข้ามา และกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเบื้องต้นจะนำมาใช้กับการอนุญาตแรงงานที่มีความจำเป็นใน 2 กิจการ คือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ อุตสาหกรรมอาหาร

ทั้งนี้ มาตรการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบัติดังนี้ คือต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามา, มีใบรับรองแพทย์, ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต้องวางเงินประกันค, เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วจะต้องตรวจเชื้อโควิด-19 และเข้ากักตัวใน Local Quarantine หรือ Organisation Quarantine, ลงแอปพลิเคชันติดตามตัว, จากนั้นเมื่อครบกำหนดกักตัวนายจ้างต้องจัดรถมารับตัวไปและรายงานตัสในพื้นที่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับทราบ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลเพื่อตรวจติดตามอาการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top