การบินไทย ให้บริการเที่ยวบินพิเศษสู่แฟรงก์เฟิร์ต 2 เที่ยวบินใน ส.ค.นี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า การบินไทยให้บริการเที่ยวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ สู่แฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง อาทิ ผู้โดยสารชาวเยอรมันผู้มีถิ่นพำนักในเยอรมนีที่ตกค้างและต้องการเดินทางกลับประเทศ หรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในสหภาพยุโรปโดยใช้แฟรงก์เฟิร์ตเป็นท่าอากาศยานผ่าน เป็นต้น

โดยจัดเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต 2 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินที่ ทีจี 922 ในวันที่ 10 และวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.25 น. ถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ด้วยบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการทำ Physical Distancing ในทุกขั้นตอนการโดยสาร รวมทั้งยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย

สำหรับเที่ยวบินขากลับ เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อลงทะเบียนก่อนการเดินทาง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top