ทีเส็บ หนุนเอกชนร่วมเทรดโชว์ไมซ์ออนไลน์ครั้งแรกในงาน IT&CM China

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลออกมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 แล้วจึงเป็นโอกาสที่จะต้องเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ทีเส็บจะเริ่มส่งเสริมเอกชนไทยรุกเข้าทำตลาดผ่านระบบออนไลน์ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ 20 บริษัท เข้าร่วมงานเทรดโชว์ไมซ์ออนไลน์ครั้งแรกในงาน IT&CM China (Incentive Travel and Convention, Meeting China) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 แต่เปลี่ยนรูปแบบเดิมจากการจัดงานจริง ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนทุกปี มาเป็นการจัดงานในรูปแบบเทรดโชว์ออนไลน์ (Virtual Tradeshow) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน IT&CM China ยังคงต้องการให้เป็นเวทีเจรจาธุรกิจไมซ์ของกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มผู้ขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยมีเวทีเจรจาธุรกิจกับลูกค้าผู้จัดงานจากประเทศจีนแล้วยังได้รับประสบการณ์ความรู้จากการเข้าร่วมงานและเรียนรู้การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดงานไมซ์อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานของทีเส็บอีกด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานจะมีผู้ขายนานาชาติเข้าร่วมกว่า 119 ราย และผู้ซื้อกว่า 300 ราย

นอกจากนี้ ทีเส็บยังพลิกไอเดียการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยผสมผสานการจัดงานจริงให้ผู้ประกอบการไมซ์ 20 บริษัท มารวมตัวกันที่โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เพื่อร่วมงานเจรจาธุรกิจผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ของงานเทรดโชว์ IT&CM China ปีนี้พร้อมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งหมดที่เข้าร่วมงานโดยให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการเจรจาธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มออนไลน์ของงานไปพร้อมกัน และขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมในการจัดงานรูปแบบปกติควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมการจัดงานภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

การเข้าร่วมงานเทรดโชว์ไมซ์ออนไลน์ IT&CM China ปีนี้ ผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 20 บริษัท จะได้รับสิทธิเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ Pre-schedule Appointment (PSA) ได้รับการแสดงชื่อบริษัทที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจลงในแผนผังการจัดงาน มีสิทธิล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเจรจาธุรกิจ และค้นหาผู้ซื้อในระบบได้จำนวนไม่น้อยกว่า 40 สิทธิ รวมถึงแสดงชื่อบริษัทที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจลงใน Buyers Profile e-book

ทั้งนี้ ทีเส็บตั้งเป้าจำนวนการนัดหมายเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไมซ์ไทยรวมกันภายในงานไม่ต่ำกว่า 500 นัดหมาย นอกจากนี้ ทีเส็บยังมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานเพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มผู้ซื้อต่างประเทศได้รับทราบกิจกรรมที่ทางประเทศไทยได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น การออกแบบแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และสร้างการจดจำต่อสายตานานาชาติผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณ Home Page, Networking Lounge Page, และ Social Media เป็นต้น

“ทั้งนี้ ก่อนวันจัดงานจริง ทีเส็บจะมีการนัดหมายบรีฟผู้ประกอบการ (Exhibitor Brief) และจัดเตรียมคู่มือการเข้าร่วมงาน (Exhibitor Manual) ให้กับผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท เพื่อทำการซักซ้อมระบบ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนเข้าร่วมงานจริง โดยจะดำเนินการจัดงานเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ โดยทีเส็บจะอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ในการสร้างการรับรู้ความพร้อมของประเทศไทยและกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าในตลาดจีน ทั้งยังสามารถส่งเสริมการจัดงานรูปแบบปกติในประเทศไปพร้อมกัน เพื่อสร้างรายได้ให้โรงแรมที่จัดงานอีกทางหนึ่งด้วย”

นายจิรุตถ์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ส.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top