สธ. จับมือ ททท.ร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการท่องเที่ยว

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ

โดยกรมอนามัยได้ใช้หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ได้มีมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการภายใต้ 3 C Clean คือ ส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในชุมชนมีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ตลอดเส้นทางเดินทาง Care : โรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green and Clean Hospital) และ Clear ระบบระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยว/และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องบิน สนามบิน รถ/เรือนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร/สตรีทฟู๊ด แหล่งท่องเที่ยว/ชายหาด โรงพยาบาล และประเมินรับรองมาตรฐานให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง ที่มีศักยภาพ/สนใจเข้าร่วมโครงการ และจะขยายการดำเนินงานในทุกจังหวัดต่อไป ในการยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อว่า มาตรการสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องมีการคัดกรอง ลงทะเบียนผู้รับบริการ จัดให้รักษาระยะห่าง ระบายอากาศที่ดี จัดที่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้น เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการสื่อสารแจ้งข้อปฏิบัติ

สำหรับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลดการสัมผัส/งดใช้ของร่วมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล หากพนักงาน/ผู้ให้บริการป่วยให้หยุดงาน และขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ เมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

“เราเป็นประเทศที่ฟื้นตัวเป็นอันดับ 1 และกำลังเปิดประเทศอย่างช้าๆ อย่างปลอดภัย เปิดเดินทาง เปิดประชุม ดังนั้นทำให้ Amazing Thailand เป็น Amazing จริงๆ”

นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงมาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วกว่า 10,755 ราย ผ่านการประเมิน 4,159 ราย โดยเป็นธุรกิจด้านโรงแรมและนำเที่ยว เป็นอันดับ 1

นอกจากนี้ จะมีการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อเป็นกระตุ้นผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้พร้อมรับวิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ส.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , ,