ESSO หยุดซ่อมบำรุงหอกลั่นน้ำมันดิบหน่วยที่ 2 ระยะเวลา 33 วันตั้งแต่ 7 ก.ย.63

บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) แจ้งว่าบริษัทจะหยุดดำเนินการผลิตในหอกลั่นน้ำมันดิบหน่วยที่ 2 (Atmospheric Pipestill No. 2) ตามแผนการซ่อมบำรุงของบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนและปลอดภัยในการใช้งานของหน่วยกลั่น เป็นระยะเวลาประมาณ 33 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งจะเป็นผลให้กำลังการผลิตของโรงกลั่นลดลงเหลือประมาณ 72,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดเตรียมและจัดหาผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าวแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ส.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top