พาณิชย์จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP” 13 ส.ค.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดงานสัมมนาประชาพิจารณ์ “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” ในวันที่ 13 ส.ค.63 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) รวมถึงการเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงและการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รองรับการลงนามความตกลง RCEP ในเดือนพ.ย.63

นางอรมน กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะมีการบรรยายหัวข้อ “รู้รอบข้อตกลง RCEP” โดยนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในการเจรจา RCEP ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และการเสวนาหัวข้อ “RCEP เชื่อมไทยสู่โลก สู้โควิดไ โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าบิสคลับไทย พร้อมทั้งการเสวนาหัวข้อ “โอกาสการค้าการลงทุนใน RCEP: ทำอย่างไรให้ปัง!” โดยผู้แทนจากภาครัฐ และผู้ประกอบการ

นอกจากการสัมมนาครั้งนี้ กรมฯ มีกำหนดเดินสายลงพื้นที่จัดสัมมนาที่จังหวัดขอนแก่น และสงขลา ในเดือนก.ย.63 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ และความสำเร็จของการเจรจา RCEP ให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กรมฯ ยังได้จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์: ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” จำนวน 6 ตอน เพื่อปูทางสร้างความเข้าใจเรื่อง RCEP อย่างรอบด้าน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ YouTube : DTNChannel

สำหรับความคืบหน้าของความตกลงฯ ขณะนี้สมาชิก RCEP ได้ขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายของความตกลงทั้ง 20 บทเสร็จแล้ว คงเหลือในส่วนการเปิดตลาดอีกเพียงเล็กน้อย และรัฐมนตรีอาร์เซ็ปมีแผนจะลงนามความตกลงในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ในเดือนพ.ย.63 ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย RCEP จะเป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย มีประชากรรวมกันเกือบ 3,600 ล้านคน คิดเป็น 48.1% ของประชากรโลก

โดยในปี 2562 ประเทศสมาชิก RCEP มีมูลค่า GDP กว่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32.7% ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 29.5% ของมูลค่าการค้าโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ส.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top