MCOT ตั้ง”สิโรตม์” เป็นรักษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทน”เขมทัตต์”ที่ครบวาระ

บมจ.อสมท (MCOT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ (11 ส.ค.) มอบหมายให้นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นการชั่วคราว แทนนายเขมทัตต์ พลเดช ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เนื่องจากอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563          

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นเลขานุการบริษัท แทนนายเขมทัตต์ พลเดช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ส.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top