BA ผลงาน Q2/63 หดตัวแรงจากพิษโควิด พร้อมปรับเที่ยวบินให้สอดคล้องตลาด

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/63 มีรายได้รวม 1,043.7 ล้านบาท ลดลง 82.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทหยุดทำการบินทุกเส้นทางบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.63 ตามนโยบายภาครัฐและประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ บริษัทได้กลับมาทำการบินในเส้นทางภายในประเทศ โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการบินเส้นทางระหว่าง กรุงเทพ–สมุยตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 และเปิดดำเนินการเส้นทางระหว่าง กรุงเทพ–เชียงใหม่, กรุงเทพ-สุโขทัย และ กรุงเทพ-ลำปาง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 พร้อมทั้งได้ปรับแผนเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง ส่งผลให้ในไตรมาส 2/63 มีจำนวนผู้โดยสารลดลง 97.8% เทียบกับปีก่อนหน้า มีอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 47.3%

สำหรับผลดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปีนี้ บริษัทมีรายได้รวม 7,352.1 ล้านบาท ลดลง 47% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากรายได้ของธุรกิจสายการบินปรับตัวลดลง 54.5% ธุรกิจสนามบินลดลง 52.8% ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องลดลง 45.2% ทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิ 3,313.4 ล้านบาท และมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 1.61 บาท

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทได้ออกมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของสายการบิน และสนามบินของบริษัท ทั้ง 3 แห่ง (สมุย สุโขทัย ตราด) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขอนามัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร

สำหรับธุรกิจการลงทุน เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามสัญญา ระหว่างบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นเนล เอวิเอชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)ในการร่วมลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

นอกจากนี้ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินระดับภูมิภาค ได้รับใบรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Certificate of Training Organization Approval) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ส.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top