THAI แจงข่าวจ่อยุบไทยสมายล์ ยังต้องรอแผนฟื้นฟูฯแล้วเสร็จ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเรื่องการยุบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการบินไทยนั้น ยังต้องรอกระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้วเสร็จก่อน โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการไต่สวนของศาลล้มละลายกลาง ตามที่บริษัทได้ขอยื่นคำร้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้นัดไต่สวนครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา และจะมีการไต่สวนเพิ่มเติมในวันที่ 20 และ 25 สิงหาคม นี้ ซึ่งเมื่อกระบวนการไต่สวนแล้วเสร็จ ศาลจึงจะมีการพิจารณาว่า บริษัท การบินไทย ควรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือไม่ รวมทั้งศาลจะแต่งตั้งคณะผู้ทำแผน ซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปหลังจากนั้น คณะผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3 ถึง 5 เดือน

อย่างไรก็ตาม ไทยสมายล์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการบินไทย และเป็นสายการบินแบบ Full Service ยังคงให้บริการในเส้นทางภายในประเทศและภูมิภาคเหมือนเดิม แม้ว่าไทยสมายล์จะมีผลประกอบการขาดทุน แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ไทยสมายล์ก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ กล่าวคือ ขาดทุนน้อยลง

อีกทั้งการบินไทยและไทยสมายล์ยังเป็นสองสายการบินแรกของประเทศไทยที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสาธารณชนเชื่อมั่นว่าบริษัท จะจัดทำแผนการกำกับดูแลบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ฯ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำกำไรได้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ส.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top