ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘ชยธรรม์ พรหมศร’ นั่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เห็นชอบแต่งตั้งให้นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2563

นอกจากนี้ เห็นชอบ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้ง นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายธนากร บัวรัษฏ์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ส่วนนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานให้เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ส.ค. 63)

Tags: , ,