ครม.เห็นชอบ ‘อนุชา นาคาศัย’ เป็นผู้แทนในวิปวุฒิ

“สำราญ รอดเพชร”เป็นกรรมการผู้ช่วย รมต.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาพ: thaigov.go.th)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.ระยอง มีมติมอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน ครม.เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป และมอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานในการเลือกสรรผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ก่อนเสนอ ครม.ทราบต่อไป ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายสำราญ รอดเพชร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ส.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top