พณ.-สภาหอการค้าไทย จัดสัมมนา ‘Together is Power 2020’ ชวนธุรกิจพร้อมรับปรับตัว

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันบรรยากาศการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต้องยอมรับว่ามีความซับซ้อนมากขึ้น มีปัจจัยต่างๆ ที่จะเข้ามาส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบต่อผู้ประกอบธุรกิจในหลายด้าน ในทางกลับกันก็มีเครื่องมือเทคโนโลยีมากมายที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการและลดทอนอุปสรรคได้

แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากและทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้แบบเข้มแข็งคือ ‘การสร้างเครือข่ายพันธมิตร’ ระหว่างกันจะทำให้ลดต้นทุนทางธุรกิจ และช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่รวมตัวกันมีอำนาจการต่อรองมากยิ่งขึ้น เข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงได้ รวมถึงร่วมกันแบ่งปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจจากกันและกันได้ ซึ่งปัจจุบันสมาคมการค้าถือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจทั้งในธุรกิจสายพานเดียวกันและที่เกี่ยวข้องให้มาเจอกันได้โดยง่าย

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน Together is Power 2020 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อกระตุ้นธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจและรวมพลังยกระดับธุรกิจของประเทศให้เทียบเท่าสากล และยึดหลักสร้างสมาคมการค้าให้เป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่ 8 แล้ว”

อธิบดีกล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก การบริโภคภายในประเทศ และการส่งเสริม SMEs” ได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” จากดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลประจำปี 2563 ให้กับสมาคมการค้าดีเด่นจำนวน 24 สมาคม 45 รางวัล และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 8 รางวัลด้วย

จึงขอเรียนเชิญนักธุรกิจ สมาชิกของสมาคมการค้า และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ตามวันและเวลาข้างต้น สำหรับการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการเข้าร่วมงาน กรมฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง จำกัดการเข้าสถานที่จัดงานเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัยเท่านั้น และไม่เกิน 300 ท่าน พร้อมกับมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการทั่วทั้งงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top