เอสเอ็มอีแบงก์ขยายเกณฑ์สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash สำหรับบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล

คาด SMEs เข้าถึงแหล่งทุนกว่า 5 พันราย

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ธพว.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 ที่เห็นชอบปรับปรุงขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผ่านโครงการสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash วงเงิน 9,600 ล้านบาท ให้สามารถปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ กำหนดคุณสมบัติกู้ สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในภาคการผลิตที่มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี ภาคการค้าและบริการที่มีการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้นำไปใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ มีจุดเด่นคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ

กลุ่มบุคคลธรรมดา คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR+2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท (บุคคลธรรมดาจด VAT สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท) กลุ่มนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

โดยทั้งสองกลุ่ม เมื่อรวมกับสินเชื่อทุกประเภทที่มีอยู่กับ ธพว. แล้วต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน และที่สำคัญไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะเปิดรับคำขอกู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.63 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินโครงการ แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

“สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างรุนแรง ทำให้แทบทุกธุรกิจเกิดการสะดุด หรือบางรายถึงขั้นหยุดชะงัก รัฐบาลจึงอนุมัติให้ ธพว. ขยายกลุ่มเป้าหมายการช่วยเหลือครอบคลุมทุกธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภาพคล่อง ช่วยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ คาดจะพาเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย”

น.ส.นารถนารี กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อจะให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ได้ง่ายและกว้างขวาง ธพว. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมลงพื้นที่เดินตลาดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการพาเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนในจุดเดียว รูปแบบ One stop service หากเอกสารพร้อมรู้ผลอนุมัติใน 15 วัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top