ฝ่ายค้าน ถอนญัตติร่างแก้ รธน. ไปปรับปรุงใหม่หลังพบปัญหาตีความ

รายงานข่าวจากรัฐสภา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหนังสือขอถอนรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ในฐานะประธานรัฐสภา

ทั้งนี้ นอกจากพรรคเพื่อไทยแล้ว ยังมีรายชื่อ ส.ส.จากพรรคก้าวไกล และพรรคประชาชาติ จำนวน 136 คน ที่ขอถอนรายชื่อออกจากการเป็นผู้ร่วมเสนอด้วย

ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นการถอนร่างเดิมเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบออกมา เนื่องจากฝ่ายกฎหมายของสภาฯ ให้คำแนะนำว่า ร่างเดิมนั้นมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายหลายอย่าง ดังนั้น ควรที่จะร่างใหม่ทั้งหมดดีกว่าเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ซึ่งได้ร่างรายละเอียดขึ้นใหม่และยื่นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เช่นกัน ดังนั้นขณะนี้ญัตติที่ยื่นไปจึงยังมีอยู่เท่าเดิม

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่างเดิมที่พรรคยื่นไปนั้นมีบางท่อนที่อาจจะเขียนไม่ชัดเจนและสับสน จึงอาจจะมีผลทำให้เกิดคำถามในเรื่องของการตีความทางกฎหมายได้ จึงจะนำไปปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งวิธีการนั้นก็มีหลายวิธี แต่เราเลือกที่จะถอนร่างเดิม และยื่นร่างใหม่ที่ปรับปรุงแล้วเข้าไปใหม่แทน เพราะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด แต่หลักการและเหตุผลนั้นยังเหมือนเดิม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top