“ดีแทค ไตรเน็ต” ออกหุ้นกู้ 4 ชุด ไม่เกิน 1 หมื่นลบ. ขายสถาบัน-รายใหญ่

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีหุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ดังนี้

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.02 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.53 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.98 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และ
  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ 21-23 กันยายน 2563 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

อันดับความน่าเชื่อของหุ้นกู้ที่ AA แนวโน้มอันดับเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ลงทุน ชำระหนี้หุ้นกู้ /เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท ภายในปี 2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 63)

Tags: , , , ,