SGP ปิดโครงการซื้อหุ้นคืนหลังจากไม่ได้เข้าซื้อแม้แต่หุ้นเดียว

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง 26 กันยายน 2563 โดยมีจำนวนที่จะซื้อคืนตามโครงการไม่เกิน 91,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 1,000 ล้านบาทนั้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง 26 กันยายน 2563 บริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืน ดังนั้นบริษัทจึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ย. 63)

Tags: , ,
Back to Top