GGC เผย “ไทยไบโอ อินโนเวชั่น”ฟ้องคดีแพ่ง-เรียกค่าเสียหาย 595.10 ลบ.

บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63 บริษัทได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของศาลแพ่งโดยบริษัท ไทยไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด) ซึ่งเดิมเคยเป็นคู่ค้า ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯเป็นคดีแพ่งเรื่องผิดสัญญาเรียกเงินคืนค่าซื้อน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน 595,095,227.16 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีของต้นเงินจำนวน 470,029,947.44 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นเรื่องสืบเนื่องจากปัญหาวัตถุดิบคงคลังของบริษัท และบริษัทได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสำหรับคู่ค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบในรายละเอียดไปแล้ว โดยบริษัทฯพบว่ามูลเหตุที่โจทก์กล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญา บริษัทฯเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิโดยชอบธรรมตามกฏหมาย บริษัทฯจะดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาล และต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมตามกฏหมายต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top