TQM เผย “อัญชลิน-รัตนา-อำพน” ขายหุ้น Big Lot 1.23% ให้พันธมิตรทางธุรกิจ

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) ชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทตามที่ปรากฎบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวน 3,685,000 หุ้น คิดเป็น 1.23% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เกิดจากการขายหุ้นโดย นายอัญชลิน พรรณนิภา นางสาวรัตนา พรรณนิภา และนายอำพน อันเอี่ยม ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดพันธมิตรทางธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ภายหลังการขายหุ้น นายอัญชลินจะเหลือสัดส่วนหุ้น 3.68% จาก 4.73% นางสาวรัตนา จะไม่มีสัดส่วนหุ้นเหลืออยู่จากที่เคยถือ 0.09% ส่วนนายอำพน คงเหลือถือหุ้น 0.04% จาก 0.13%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (9 ต.ค. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top