UMS เพิ่มทุน 440.46 ล้านหุ้น ขาย RO 8:5 ที่ 0.50 บ./หุ้น แก้ปมฐานะการเงิน

บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (15 ต.ค.) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 572.6 ล้านบาท จากเดิมที่ 352.37 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 440.46 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดจองซื้อวันที่ 21-25 ธ.ค.63

สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัท ลดความเสี่ยงที่บริษัทอาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีการปรับลดลงจนต่ำกว่าศูนย์ รวมทั้งเพิ่มโอกาสการปรับโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและมั่นคงยั่งยืน โดยบริษัทมีแผนการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ชำระคืนหนี้ ,การลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในช่วงปี 64-65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ต.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top