สวนดุสิตโพล เผยความไม่พอใจนายกฯบริหารงานหนุนเกิดม็อบ-แนะไม่ใช้ความรุนแรง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ”การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 5,738 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการชุมนุมที่มีเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ มีเหตุผลมาจากความไม่พอใจต่อการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี และเห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา และการเจรจาตกลงแบบสันติวิธี น่าจะทำให้การชุมนุมทางการเมืองยุติลง

ผลการสำรวจถึงสาเหตุการชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ พบว่า

 • อันดับ 1 ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ 62.33%
 • อันดับ 2 ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย/ไม่สืบทอดอำนาจเผด็จการ 49.85%
 • อันดับ 3 เป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง 48.42%
 • อันดับ 4 อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว 47.11%
 • อันดับ 5 ผลงานของรัฐบาลย่ำแย่ 44.15%

สิ่งที่อยากบอกกับ “รัฐบาล” เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ คือ

 • อันดับ 1 ต้องเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข/อย่าซื้อเวลา 72.37%
 • อันดับ 2 ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม 61.69%
 • อันดับ 3 อยากให้ฟังเสียงประชาชน/ผู้ชุมนุม 60.43%
 • อันดับ 4 เป็นการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตย 57.41%
 • อันดับ 5 การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน 53.09%

สิ่งที่อยากบอกกับ “ผู้ชุมนุม” คือ

 • อันดับ 1 มีสติ อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ฝ่ายใด 73.31%
 • อันดับ 2 ระมัดระวังเรื่องการระบาดของโควิด-19 ที่ 65.97%
 • อันดับ 3 ไม่ใช้ความรุนแรง 63.85%
 • อันดับ 4 เคารพกฎหมาย 60.67%
 • อันดับ 5 อย่าก้าวล่วงสถาบัน 60.41%

สิ่งที่อยากบอกกับ “สื่อมวลชน” คือ

 • อันดับ 1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่ออย่างแท้จริง 84.21%
 • อันดับ 2 เป็นกลาง 77.27%
 • อันดับ 3 นำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์/ไม่ชี้นำ 73.77%
 • อันดับ 4 ไม่ยุยงปลุกปั่น 61.71%
 • อันดับ 5 นำเสนอความต้องการและข้อเรียกร้องของทุกกลุ่มการชุมนุม ไม่เลือกข้าง 57.70%

สำหรับการสำรวจ ในหัวข้อ ทำอย่างไร การชุมนุมทางการเมืองจึงจะยุติ

 • อันดับ 1 ไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย 61.44%
 • อันดับ 2 รัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุม 57.90%
 • อันดับ 3 ควรมีการเจรจา/ตกลงกันแบบสันติวิธี 56.58%
 • อันดับ 4 ทั้ง 2 ฝ่ายควรรับฟังความคิดเห็นด้วยเหตุผล 49.54%
 • อันดับ 5 ต้องมีความยืดหยุ่นซึ่งกันและกัน/ถอยคนละก้าว 44.09%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top