IP อาจล้มดีลซื้อ โมเดิร์น ฟาร์มา หากผู้ขายไม่ทำตามข้อตกลงภายใน 22 พ.ย.

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) แจ้งว่าตามที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทได้เข้าทำการตรวจสอบกิจการส่วนสุดท้าย ในส่วนการดำเนินกิจการโรงงาน การจัดการด้านต่าง ๆ ตลอดจนการปฎิบัติงานของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด

รวมทั้งทางด้านบุคลากรซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และตามบันทึกข้อตกลงเมื่อครบระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันตรวจสถานะกิจการแล้วเสร็จคือในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ทางผู้ขายต้องดำเนินการตามคำรับรองให้ครบถ้วนก่อนวันทำธุรกรรม

บัดนี้ ครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขายไม่ได้ปฎิบัติตามคำรับรอง ข้อ 1.ได้ ที่ระบุว่า ณ วันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสินทรัพย์ทั้งปวงตามที่ระบุในข้อ (ก) (1) ถึง (6) ของบันทึกข้อตกลงฯ และโครงสร้างสินทรัพย์ทั้งหมดที่ระบุในบันทึกข้อตกลง ซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด

ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้ส่งจดหมายแจ้งและส่งคำบอกกล่าวให้ผู้ขายให้ดำเนินการแก้ไขและปฎิบัติตามคำรับรองที่ได้ให้คำรับรองแก่บริษัทตามบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผู้ขายจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวให้แก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท คือ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งหากผู้ขายไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอปฎิเสธซื้อหุ้นและผู้ขายต้องคืนเงินมัดจำให้บริษัททั้งจำนวน

แต่อย่างไรก็ตาม หากภายในกำหนดระยะเวลาให้แก้ไข ผู้ขายจะดำเนินการเจรจาหรือแก้ไขเป็นประการใด หากสามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ ทางบริษัทก็ยินดีที่จะเจรจา และทางบริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่า จากมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ผ่านมาจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่บริษัทมีอยู่ตามบันทึกข้อตกลงและตามกฎหมาย การเปิดโอกาสเพื่อหารือเพิ่มเติมไม่ถือเป็นการสละใด ๆ ของบริษัท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 63)

Tags: , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top